Το  Δημοτικό  Διαμέρισμα  της Σωτηρίτσας περιλαμβάνει  το νέο οικισμό της παραλιακής Σωτηρίτσας και την παλιά Σωτηρίτσα. Το χωριό Σωτηρίτσα είναι κτισμένο στις πλαγιές τoυ Κισσάβου. Το παλαιό όνομα του χωριού ήταν Κάπιστα. Ένας μικρός μεταβυζαντινός ναός αφιερωμένος στο Σωτήρα...
0 Περισσότερα